Produkty prosto od rolnika dostępne przez Internet

W czasie utrudnień związanych ze stanem epidemii Ośrodki Doradztwa Rolniczego   podejmują inicjatywy mające na celu wsparcie rolników w internetowej sprzedaży produktów lokalnych.

Kolejne ODRy tworzą internetowe narzędzia, które mają rolnikom ułatwić sprzedaż swoich produktów, a także promować ofertę produktów żywnościowych czy rękodzielniczych z danego regionu.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchamia na swojej stronie internetowej Dolnośląskie e-targowisko.  Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie sprzedaży bezpośredniej oraz bezpłatna promocja oferty dolnośląskich rolników i producentów regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności związanej z rolnictwem oraz regionalnych twórców rękodzieła.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię. Jej celem jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchomił  e-Targowisko w celu  wsparcia lokalnych przedsiębiorców oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa. W zakładce e-Targowisko na stronie ŁODR znajdują się kontakty do lokalnych sprzedawców/producentów branży rolniczej, a także krótka charakterystykę oferowanych produktów i dane kontaktowe sprzedawców/producentów.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje o budowie portalu eTargowisko”, docelowo mającego być stroną internetową skupiającą producentów i rolników wytwarzających żywność lokalną najwyższej jakości. Poprzez ten portal, w oparciu o serwis „eTargowisko”, producenci żywności będą mogli w obecnej sytuacji dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców. Obecnie baza internetowa jest głównym narzędziem komunikacji dla producentów, którzy mają ograniczone możliwości dotarcia do klientów.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego idąc naprzeciw producentom rolnym oraz konsumentom w każdym powiecie województwa opolskiego wprowadza sprzedaż bezpośrednią od rolnika. Na stronie www.oodr.pl oraz platformie Facebook jest dostępny serwis internetowy  www.bazarekrolniczy.pl, na którym chętni rolnicy będą mogli zamieścić ogłoszenie o sprzedaż swoich produktów, a każdy konsument będzie mógł je bezpośrednio zakupić. W sprzedaży będą dostępne warzywa, owoce, jaja, przetwory rolno – spożywcze oraz rośliny.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchomił Podkarpacki e-bazarek, który daje możliwość tworzenia krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. To również doskonała bezpłatna promocja podkarpackich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich. Partnerami Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w tym przedsięwzięciu są m.in. Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba Rolnicza, Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, a także lokalne media.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na swojej stronie internetowej www.podr.pl przygotowuje zakładkę z bazą rolników zarejestrowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz oferowanymi przez tych rolników produktami żywnościowymi.
W zakładce dostępne będą dane gospodarstw (adres, kontakt telefoniczny) oraz informacje na temat rodzaju oferowanego produktu i możliwości ewentualnej dostawy. Osoby zainteresowane włączeniem swojej oferty do tej bazy proszone są o śledzenie strony internetowej ośrodka.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego promuje producentów produktów tradycyjnych funkcjonujących pod szyldem Świętokrzyskiej Kuźni Smaków. To w dużej części rolnicy prowadzący sprzedaż swoich produktów, również w miejscu ich wytwarzania, oraz drobni rzemieślnicy branży spożywczej, których łączy wspólna idea - ochrona dziedzictwa kulinarnego regionu świętokrzyskiego oraz jego promocja.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego udostępnił na portalu społecznościowym facebook 20 grup dyskusyjnych o nazwie Bazarek WMODR” - 19 bazarków dla poszczególnych powiatów oraz bazarek wojewódzki, na którym prezentowane będą oferty produktów unikalnych w skali województwa. Dzięki temu narzędziu producenci będą mogli nieodpłatnie zamieszczać swoje oferty sprzedaży owoców, warzyw, żywności tradycyjnej i regionalnej, wyrobów przetwórstwa rolno-spożywczego wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, produktów pszczelich, krzewów, roślin ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, a kupujący zamieścić ogłoszenie o chęci kupna określonego asortymentu.

Więcej informacji znajduje się pod linkami:

Dolnośląskie e-targowisko http://www.dodr.pl/informacje/dolnoslaskie-e-targowisko

Lubelska e-spiżarnia http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/2-uncategorised/1381-lubelska-e-spizarnia

Łódzkie e-targowisko https://www.lodr-bratoszewice.pl/strony/etargowisko%20

Małopolskie e-targowisko http://www.modr.pl/aktualnosc/etargowisko-modr-zaprasza-producentow-zywnosci-do-rejestracji-w-serwisie

Opolski bazarek rolniczy http://bazarekrolniczy.pl/

Podkarpacki e-bazarek https://podkarpackiebazarek.podrb.pl/

Pomorskie e-targowisko http://podr.pl/etargowisko-wsparcie-sprzedazy-lokalnych-rolnikow/

Świętokrzyska Kuźnia Smaków http://www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl/

Warmińsko-Mazurski „Bazarek WMODR”    https://wmodr.pl/informacje/1489