Skutki pandemii COVID-19 w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych – ankieta KE

Komisja Europejska zaprasza producentów rolnych oraz przetwórców rolno-spożywczych, do wypełnienia ankiety nt. wpływu pandemii COVID-19 na podmioty funkcjonujące w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych. Dzięki ankiecie będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym, ich ograniczenia oraz reakcje na zaistniałą sytuację, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki UE.

Ankieta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw (w tym MŚP i gospodarstwa rolne) prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

Wersja ankiety dla podmiotów indywidualnych (rolników i przetwórców rolno-spożywczych) znajduje się pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators.

Natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators.

Termin wypełnienia kwestionariusza upływa 30 listopada 2020 r. Na wypełnienie ankiety potrzeba około 25 minut. Po wejściu na podaną stronę należy wybrać w okienku Languages (po prawej, u góry strony) język ankiety, zaznaczając pozycję: [PL] polski.

Po zakończeniu ankiety anonimowe wyniki zostaną opublikowane na stronach Komisji Europejskiej pod adresem: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/COVID19_FOODCHAIN/


Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo