Ankieta - Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności

Komisja Europejska zaprasza wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych do włączenia się w badanie dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Ankieta badania, również w języku polskim, umieszczona jest pod adresem:
ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey. Można ją wypełniać do dnia 31 stycznia 2021 r.

W badaniu mogą wziąć udział wszyscy dostawcy produktów rolnych i spożywczych, szczególnie producenci rolni, którzy stanowią najsłabsze ogniwo w łańcuchu dostaw i często narażeni są na stosowanie nieuczciwych praktyk przez silniejszych ekonomicznie nabywców.

Badanie ma na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji przed wdrożeniem nowych przepisów.
17 kwietnia 2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 „W sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych”. Aby dokonać oceny skuteczności środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w kontekście tej dyrektywy, Komisja Europejska będzie przeprowadzała coroczne badania. W ramach tego badania została opracowana ankieta skierowana do dostawców z każdego etapu łańcucha żywnościowego.

Po zakończeniu badania zanonimizowane wyniki zostaną opublikowane pod adresem: 
datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.htm. Wyniki te przyczynią się do uzyskania wiedzy na temat nieprawidłowości występujących na rynku oraz skali ich stosowania.


 Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/