#saveinvisiblefood - kampania ONZ na rzecz zapobiegania marnotrawieniu żywności

Kryzys spowodowany COVID-19 zaburzył równowagę w systemie żywnościowym, najdotkliwiej uderzając w najsłabszych. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, organizacja promująca paneuropejską integrację gospodarczą, a także działająca od kilu lat na rzecz szerzenia świadomości i zapobiegania marnotrawieniu żywności, postanowiła rozpocząć kampanię, której celem jest zwiększenie świadomości na temat marnowania żywności oraz zachęcenie do redystrybucji i ponownego wykorzystywania produktów.

Według zebranych w raporcie Food Outlook danych, kryzys miał wpływ na ograniczenie kanałów zbytu, przepełnienie podaży z powodu zmniejszonego popytu w ograniczonym sektorze hotelarskim, restauracyjnym, gastronomicznym i żywienia zbiorowego, zamykanie rynków świeżej żywności oraz zmniejszoną ilość zamówień w sektorze świeżej żywności. Kryzys żywnościowy staje się kryzysem społecznym o ogromnych kosztach, szczególnie dla osób najbardziej podatnych na zagrożenia - rolników, osób pomagających w zbiorach, handlowców i firm pakujących.

Poprzez kampanię #saveinvisiblefood  ONZ chce zainspirować do działania wszystkich nas – od rządów, rolników, handlowców, eksporterów i importerów i sprzedawców detalicznych, kończąc na każdym konsumencie. Do akcji można przyłączyć się poprzez rozpowszechnianie wiedzy, dzielenie się informacjami na temat podejmowanych działań oraz używanie hashtagu: #saveinvisiblefood na platformach mediów społecznościowych.

 

Opis kampanii dostępny jest TUTAJ https://www.unece.org/tradewelcome/tradeagr/unece-saveinvisiblefood-campaign.html


Źródło: IJHARS https://www.gov.pl/web/ijhars/