Rynki lokalne w obliczu pandemii COVID-19

Epidemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia może znacząco wpłynąć na rynek żywności i sytuację drobnych producentów rolnych. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) ma zamiar monitorować sytuację w tym zakresie i obserwować inicjatywy wspierające producentów, w tym nowe formy sprzedaży bezpośredniej.

FAOW zaprasza organizacje wiejskie do dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w kontekście covid-19. O inicjatywach w przedmiotowym zakresie będzie informować na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Na stronie FAOW dostępne są m. in. wywiad z Rafałem Serafinem, prezesem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, zaangażowanym w liczne działania i kampanie promujące krótkie łańcuchy żywnościowe oraz rozmowa z Urszulą Podurgiel – prezeską Stowarzyszenia Adelfi i Kamilą Guzewicz – animatorką w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Stowarzyszeniu Adelfi na temat Inicjatywy Łącznik, która pośredniczy w sprzedaży produktów spożywczych bezpośrednio od lokalnych rolników i wytwórców z terenu subregionu ełckiego.

Źródło i więcej informacji TUTAJ