Monitorowanie wpływu koronawirusa na branżę rolno-spożywczą

Wspólnotowe Centrum Badawcze JRC (Joint Research Centre)  uruchomiło badanie mające na celu monitorowanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na łańcuch dostaw żywności w rolnictwie w UE - od pola do stołu. Badanie skierowane jest do przedsiębiorców,  w tym małych firm i rolników, działających na etapie produkcji, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

Kryzys COVID-19 znacznie obciąża łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych w UE. Działania wprowadzone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się pandemii - takie jak kwarantanna, zwiększone kontrole graniczne i zamknięcie gospodarki mają ogromny wpływ na operatorów łańcuchów dostaw. Celem inicjatywy JRC jest zbadanie odporności, ograniczeń i reakcji operatorów łańcuchów dostaw na COVID-19 w całym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Pytania w ramach badania dotyczą sytuacji  przedsiębiorstw w związku z pandemią i działań łagodzących jej skutki, przemyśleń na temat przyszłych perspektyw i środków, których potrzebują do  wspierania swojej działalności. Odpowiedzi mogą pomóc w dostarczeniu odpowiednich dowodów na potrzeby kształtowania polityki UE.

Ankieta jest dostępna we wszystkich 24 językach urzędowych UE i jest otwarta do 30 września 2020 roku. Jej wypełnienie powinno zająć około 25 minut. Pod koniec okresu badania anonimowe wyniki zostaną opublikowane w portalu danych JRC.

Polska wersja ankiety:

  1. dla przedsiębiorców TUTAJ
  2. dla organizacji, które reprezentują interesy producentów/przedsiębiorców TUTAJ

 Źródło:  Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), EU Science Hub, https://ec.europa.eu/jrc/en