Dywersyfikacja działalności pozarolniczej z pomocą PROW 2014-2020

W związku z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020  na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu udostępnia doradcom i rolnikom aplikację pod nazwą Pomocnik podejmowania działalności gospodarczej_2020_cały_kraj oraz  prezentację nt. PREMIA_NA ROZP_DZIAL_2020  przedstawiającą w formie graficznej podstawowe kryteria i warunki dostępu do działania.

Czytaj więcej: Dywersyfikacja działalności pozarolniczej z pomocą PROW 2014-2020

Konsultacje publiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego UE

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu" i strategii na rzecz bioróżnorodności opublikowanych w maju 2020 r.

Czytaj więcej: Konsultacje publiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego UE

Wsparcie dla właścicieli lasów prywatnych

3 sierpnia 2020 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, w ramach poddziałania 8.5 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do dnia 11 września 2020 r.   Równolegle Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie prowadzi szkolenie e-learningowe dla właścicieli lasów prywatnych zainteresowanych realizacją inwestycji w ramach poddziałania.        

Czytaj więcej: Wsparcie dla właścicieli lasów prywatnych