Wsparcie dla właścicieli lasów prywatnych

3 sierpnia 2020 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, w ramach poddziałania 8.5 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do dnia 11 września 2020 r.   Równolegle Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie prowadzi szkolenie e-learningowe dla właścicieli lasów prywatnych zainteresowanych realizacją inwestycji w ramach poddziałania.        

Czytaj więcej: Wsparcie dla właścicieli lasów prywatnych