Szkolenie doradców oraz przedstawicieli Izb Rolniczych - premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych oraz osoby wypełniające wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie zostanie przeprowadzone 4 marca 2022 roku w godzinach 10:00 – 14:00.
Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Łącze do szkolenia TUTAJ 

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w powyższym szkoleniu, ARiMR nie wyklucza organizacji ponownych spotkań szkoleniowych w prezentowanym zakresie.

W ramach podsumowania szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań za pośrednictwem czatu do prowadzących spotkanie.

Program i więcej informacji TUTAJ 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr