Nabór uzupełniający do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników uruchomiona została procedura naboru uzupełniającego.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 poz. 266 z późn. zm.), składająca się z 25 członków, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców, dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej KRUS). 

Kandydatów mogą zgłosić społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

Termin zgłaszania kandydatów do Rady USR upływa 10 marca 2022 r.   

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane o kandydacie:

  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;
  2. informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej;
  3. informacje o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych.

 Więcej informacji w Komunikacie nr 1 z dnia  8 lutego 2022 r. Komunikat zamieszczony został w BIP KRUS w zakładce Rada Rolników.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo