Wsparcie dla grup producentów rolnych i organizacji producentów

Od 15 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych 

O dofinansowanie mogą starać się:

  • grupy producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
  • organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania.

Wysokość wsparcia  wynosi:

  • w pierwszym roku 10 % przychodów netto,
  • w drugim roku 9 % przychodów netto,
  • w trzecim roku 8 % przychodów netto,
  • w czwartym roku 7 % przychodów netto,
  • w piątym roku 6 % przychodów netto.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Więcej informacji TUTAJ

Wniosek o pomoc i inne dokumenty do pobrania TUTAJ 


Źródło: ARiMR