Seminarium on-line: Dobre Żniwa 2021

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO zaprasza na doroczne spotkanie „Dobre Żniwa”, które ze względu na pandemią odbędzie się on-line  w dniach 19 i 20 marca br.  w godzinach 17.00 - 21.00. Seminarium kierowane jest do rolników ekologicznych, przetwórców, sprzedawców, przedstawicieli kooperatyw i innych organizacji i stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Najpilniejsze sprawy dla rolnictwa ekologicznego w Polsce zostaną poruszone w czterech blokach tematycznych: Gleba, O wodzie w rolnictwie, Co powinniśmy wiedzieć o nowej WPR: płatności, ekoschematy, strategie oraz  Wiadomości z organizacji i inicjatyw rolnictwa ekologicznego z różnych regionów Polski.

Szczegółowy program TUTAJ 

Rejestracja uczestników odbywa się do 18 marca 2021 do godz. 17.00 TUTAJ 

Osobom zarejestrowanym zostaną przesłane linki dostępowe do platformy zoom (dwa linki, oddzielny na spotkanie 19 marca i oddzielny na spotkanie 20 marca br.) na adres e-mail wskazany  w formularzu.


Źródło: Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO