Konferencja Ochrony Roślin – on-line

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza w dniach 10-12 lutego 2021r. do udziału w 61. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony . Ze względu na pandemię całość konferencji odbędzie się w nowej formule za pośrednictwem internetu. 

Wszystkie wykłady, prelekcje i dyskusje będą odbywać się zdalnie. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma dostęp do platformy, aby brać aktywnie udział w wydarzeniu. Możliwe będzie nawiązanie bezpośrednich relacji z prelegentami.

Funkcjonalności dostępne na platformie zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić łatwą organizację spotkań w formule 1:1, zastępujących tradycyjne, stacjonarne rozmowy przy kawie. Uczestnicy będą mogli zapraszać do rozmów zarówno prelegentów, jak i siebie nawzajem, określając dokładnie godzinę i cel spotkania online. Również autorzy posterów, prezentowanych podczas konferencji, będą mogli zorganizować spotkanie online z odbiorcami lub nagrać zapowiedź swojej prezentacji.  Na tym poziomie będzie możliwe także uruchomienie czatu z autorem i zadawanie mu pytań na żywo. To istotna przewaga w stosunku do tradycyjnych sesji posterowych. 

Tematyka przewodnia Sesji będzie dotyczyła dwóch strategii przygotowanych przez Komisję Europejską: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. Przyjęte strategie zakładają, że do 2030 roku kraje Unii Europejskiej znacząco ograniczą zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz powierzchnię gruntów pod uprawy ekologiczne. Panele tematyczne 61. Sesji IOR – PIB będą poruszały wiele ważnych zagadnień związanych z realizacją przyjętych strategii unijnych. Już w pierwszym dniu obrad omawiany będzie wzrost znaczenia metod biologicznych w uprawach rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Konieczność optymalizacji stosowania środków ochrony roślin, która wymusi na rolnikach coraz częstszą̨ uprawę̨ odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne, będzie z kolei przedmiotem dyskusji podczas Forum Nasiennego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin, Wielkopolska Izba Rolnicza.

Możliwość rejestracji na stronie TUTAJ  

Źródło: https://www.snior.pl/