Dywersyfikacja działalności pozarolniczej z pomocą PROW 2014-2020

W związku z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020  na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu udostępnia doradcom i rolnikom aplikację pod nazwą Pomocnik podejmowania działalności gospodarczej_2020_cały_kraj oraz  prezentację nt. PREMIA_NA ROZP_DZIAL_2020  przedstawiającą w formie graficznej podstawowe kryteria i warunki dostępu do działania.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.2 trwa od dnia od 29.10.2020 r. do 30.11.2020 r.
Aplikacja pozwoli w łatwy sposób na sprawdzenie spełnienia warunków przez wnioskodawcę, planowaną do uzyskania liczbę punktów, dostęp do rozporządzenia, obliczenia wartości dodanej z uwzględnieniem rodzaju ubezpieczenia, przekierowania do stron i dokumentów ARiMR, KRUS, ZUS, także na zebranie informacji niezbędnej do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych.

Aplikacja i prezentacja są do pobrania  z Repozytorium narzędzi pracy doradczej CDR, gdzie znajdują się także inne narzędzia, pomocne zwłaszcza w okresie zaistniałej sytuacji - pandemii i w dobie pracy  zdalnej.


Źródło: www.cdr.gov.pl