Konsultacje publiczne w zakresie rolnictwa ekologicznego UE

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu" i strategii na rzecz bioróżnorodności opublikowanych w maju 2020 r.

Europejski Zielony Ład zakłada ambitny cel na 2030 r.:

  • przeznaczenie co najmniej 25 proc. gruntów rolnych w UE na uprawy ekologiczne
  • znaczny wzrost akwakultury ekologicznej (chów i hodowla ryb).

Komisja przygotowuje plan działania, który pomoże konsumentom, rolnikom, przedsiębiorstwom, rządom krajowym i organom na poziomie lokalnym osiągnąć ten cel. Plan działania:

  • będzie sprzyjał wzrostowi inwestycji w rolnictwo zrównoważone i innowacji w tym obszarze
  • będzie stanowił odpowiedź na większe zainteresowanie żywnością ekologiczną wśród konsumentów
  • zwiększy popyt na żywność ekologiczną.

Opinie na temat projektu planu można zgłaszać poprzez formularz online w okresie od 04 września 2020 do 27 listopada 2020.

Informacje na temat konsultacji publicznych dostępne na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/.

Więcej informacji:

Źródło: www.ksow.pl