Powszechny Spis Rolny 2020

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

DZIAŁ I – UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

DZIAŁ II - POWIERZCHNIA ZASIEWÓW

DZIAŁ III - ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

DZIAŁ IV – NAWOŻENIE

DZIAŁ V - OCHRONA ROŚLIN

DZIAŁ VI - BUDYNKI GOSPODARSKIE

DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁ IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO.

DZIAŁ X - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

DZIAŁ XI - CHÓW I HODOWLA RYB

 

Szczegóły i źródło: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1728)