eRolnik z portalem ogłoszeń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia na portalu eRolnik nieodpłatną usługę zamieszczania ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych i odpowiedzi na takie ogłoszenia.

Usługa jest związana z nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nakładającej na KOWR obowiązek utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego umożliwiającego zamieszczanie nieodpłatnie ogłoszeń dotyczących obrotu ziemią. Przepisy wchodzą w życie 12 czerwca 2020 roku.

Warunkiem skorzystania z możliwości zamieszczania ogłoszeń lub odpowiedzi jest posiadanie aktualnego Profilu Zaufanego, narzędzia nie tylko zastępującego podpis elektroniczny i dającego możliwość identyfikacji w Internecie, ale także pozwalającego na kontakt w sprawach urzędowych.

Lista ogłoszeń dostępna jest: TUTAJ

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Art. 2a ust. 4a-4h (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.)

Źródło: www.kowr.gov.pl