Testy pracowników sezonowych w systemie Drive Thru

Procedury zatrudnienia pracowników sezonowych z zagranicy zostały doprecyzowane. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, pracownik zatrudniony w rolnictwie, który jest ubezpieczony w KRUS, może wykonać wymagany test na koronowirusa w systemie Drive Thru.

Pracownik sezonowy po przyjeździe odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi), w którym jest zatrudniony oraz polega obowiązkowi poddania się testowi wykluczającemu zakażenie. Testy dla ubezpieczonych w KRUS można wykonać w systemie Drive Thru. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej lokalizacji punktu poboru próbek.

Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie (wymaz z noso-gardła) w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19, proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw. Drive Thru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Warunkiem takiego przyjazdu jest:

  • Samodzielna podróż własnym środkiem transportu lub udostępnionym przez rolnika/ plantatora.
  • Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że osoby te przebywają razem w kwarantannie.

Osoby opuszczające czasowo miejsce kwarantanny - udające się na badania - bezwzględnie muszą być ubrane w maseczkę zakrywającą usta i nos, mieć założone rękawiczki jednorazowe, muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami. Kolejny wymóg, to przekazanie listy osób udających się na badania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz policji w celu usprawiedliwienia opuszczenia miejsca kwarantanny.

Więcej szczegółów: TUTAJ