Kto pomoże rolnikowi poddanemu kwarantannie w opiece nad gospodarstwem?

Dla osób pozostających w kwarantannie miejscem jej odbywania jest dom, dla rolnika jest to gospodarstwo i przebywające w nim zwierzęta, którymi codziennie trzeba się zajmować. Podpowiadamy jak zachować ciągłość funkcjonowania gospodarstwa w takiej sytuacji.

Praca rolników trwa cały rok, każdego dnia i nawet w tak trudnym okresie jak obecnie panujący stan epidemii, muszą oni codziennie zajmować się swoimi gospodarstwami. Także osoby, które są poddane kwarantannie muszą zatroszczyć się o swoje gospodarstwo rolne, w szczególności o zwierzęta.

Należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu się wirusa na zwierzęta domowe i gospodarskie, dlatego też nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny rolnik mógł sam zajmować się zwierzętami. Jeżeli natomiast jego stan zdrowia nie pozwala na to lub występują inne przeciwskazania, które uniemożliwiają należytą opiekę nad zwierzętami, rolnicy mogą zgłosić się o pomoc do różnych instytucji. 

Istnieje szereg rozwiązań, które można wdrożyć w działanie danego gospodarstwa m.in.:

  • pomoc sąsiedzka i rodzinna to pierwszy krok, jaki powinni podjąć rolnicy poszukujący pomocy przy zwierzętach,
  • ogólnodostępne portale społecznościowe mogą posłużyć rolnikom w odnalezieniu osób i instytucji, które oferują różnorodną pomoc przy zwierzętach, na grupach o takiej tematyce,
  • zwierzęta domowe mogą na ten okres zostać przekazane do tzw. domów tymczasowych,
  • miejsca zwane „hotelami dla zwierząt” oferują swoją pomoc polegającym na przyjęciu zwierząt gospodarskich na czas trwania kwarantanny rolnika,
  • w pomoc osobom objętym kwarantanną mają obowiązek zaangażować się organy samorządu terytorialnego (Art.163 Konstytucji RP),
  • pomoc chętnie niosą lekarze weterynarii oraz kliniki lecznicze, które także oferują miejsca dla tymczasowego pobytu zwierząt, zarówno domowych jak i gospodarskich.

Uprawa pól w odizolowaniu od innych ludzi, jak najbardziej jest możliwa do wykonania przez rolnika na kwarantannie, bowiem nadal jest to obszar jego gospodarstwa. Ważne jest, aby w czasie wyjazdu w pole, nie kontaktował się on z innymi ludźmi. W każdym gospodarstwie rozmieszczenie pól jest inne, należy pamiętać, że w każdej chwili można skorzystać z pomocy i dowiedzieć się czy zaplanowane prace polowe nie będą naruszać zasad kwarantanny dzwoniąc do najbliższej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej lub na infolinię NFZ 800 190 590.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl