Kolejne wnioski w ramach PROW 2014-2020 będzie można składać elektronicznie

Rolnicy i właściciele lasów będą mogli elektronicznie składać wnioski o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia w ramach poddziałania 8.1 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Czytaj więcej: Kolejne wnioski w ramach PROW 2014-2020 będzie można składać elektronicznie

Wznowienie pożyczek dla producentów świń z obszarów ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF. Pożyczki udzielane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Agencji na 2022 r., a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki. W pierwszej kolejności udzielane będą pożyczki dla pozytywnie zweryfikowanych wniosków złożonych w IV kwartale 2021 r.

Czytaj więcej: Wznowienie pożyczek dla producentów świń z obszarów ASF

Polski Ład dla wsi

Polski Ład to kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy, która składa się z 10 obszarów i dotyczy najważniejszych aspektów w życiu Polaków. 
W zakresie rolnictwa strategia przewiduje 7 kluczowych zmian dla wiejskiej gospodarki, środowiska i mieszkańców wsi.

Czytaj więcej: Polski Ład dla wsi

Wsparcie dla pszczelarzy i rolników po klęskach żywiołowych

Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Ponadto, wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć również zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Czytaj więcej: Wsparcie dla pszczelarzy i rolników po klęskach żywiołowych