„Nawadnianie w gospodarstwach rolnych” – termin wydłużony do 20.07.2020

Rolnicy mają więcej czasu na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy  z PROW 2014-2020 na nawadnianie w gospodarstwach rolnych.
Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin składania wniosków został wydłużony o 3 miesiące.

Czytaj więcej: „Nawadnianie w gospodarstwach rolnych” – termin wydłużony do 20.07.2020

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – termin wydłużony do 17.06.2020

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin składania wniosków do ARiMR o dofinansowanie z PROW 2014-2020 z programu ‘Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof’ - został wydłużony o 3 miesiące.

Czytaj więcej: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – termin wydłużony do 17.06.2020