Uchylenie przepisów o zawieszeniu albo nierozpoczynaniu biegu terminów

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy, które pozwalały na zawieszenie biegu terminów oraz na nie rozpoczynanie biegu terminów.

Czytaj więcej: Uchylenie przepisów o zawieszeniu albo nierozpoczynaniu biegu terminów