Uchylenie przepisów o zawieszeniu albo nierozpoczynaniu biegu terminów

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy, które pozwalały na zawieszenie biegu terminów oraz na nie rozpoczynanie biegu terminów.

Czytaj więcej: Uchylenie przepisów o zawieszeniu albo nierozpoczynaniu biegu terminów

„Nawadnianie w gospodarstwach rolnych” – termin wydłużony do 20.07.2020

Rolnicy mają więcej czasu na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy  z PROW 2014-2020 na nawadnianie w gospodarstwach rolnych.
Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin składania wniosków został wydłużony o 3 miesiące.

Czytaj więcej: „Nawadnianie w gospodarstwach rolnych” – termin wydłużony do 20.07.2020