Pomoc krajowa dla producentów rolnych w związku z epidemią COVID-19

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. nie zostały rozpatrzone. 

Czytaj więcej: Pomoc krajowa dla producentów rolnych w związku z epidemią COVID-19

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

Gospodarstwa rolne (producenci produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Czytaj więcej: Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Ogrodnicy oraz dystrybutorzy, mogą uzyskać pomoc za kwiaty niesprzedane w związku z wprowadzonym od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazem wstępu na teren cmentarzy z powodu epidemii COVID-19.. Wnioski należy składać do 6 listopada 2020 r., w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Czytaj więcej: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Przedłużony nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła do 7 października 2020 r. termin składania wniosków o pomoc dla rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej.

Czytaj więcej: Przedłużony nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Szczegóły pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach nowego działania PROW „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.  Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej: Szczegóły pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Wyjątkowe tymczasowe wsparcie z PROW

Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało wprowadzone nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”. Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.  Ustawa umożliwiająca alokacje środków z PROW wchodzi w życie 25 sierpnia 2020 roku.

Czytaj więcej: Wyjątkowe tymczasowe wsparcie z PROW