Dodatkowe wsparcie dla gospodarzy poszkodowanych w wyniku pandemii - uszczegółowienie

Załamanie na rynku dotknęło całe rolnictwo, wstrzymany eksport towarów i zatrzymana gastronomia to główne skutki pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. Wsparciem dla sektora jest, między innymi, przesunięcie na walkę z kryzysem puli niewykorzystanych środków PROW 2014-2020. Znany jest już szczegółowy zakres pomocy.

Czytaj więcej: Dodatkowe wsparcie dla gospodarzy poszkodowanych w wyniku pandemii - uszczegółowienie