Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Ogrodnicy oraz dystrybutorzy, mogą uzyskać pomoc za kwiaty niesprzedane w związku z wprowadzonym od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazem wstępu na teren cmentarzy z powodu epidemii COVID-19.. Wnioski należy składać do 6 listopada 2020 r., w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Czytaj więcej: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Przedłużony nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła do 7 października 2020 r. termin składania wniosków o pomoc dla rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej.

Czytaj więcej: Przedłużony nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Szczegóły pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach nowego działania PROW „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.  Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej: Szczegóły pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Wyjątkowe tymczasowe wsparcie z PROW

Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało wprowadzone nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”. Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.  Ustawa umożliwiająca alokacje środków z PROW wchodzi w życie 25 sierpnia 2020 roku.

Czytaj więcej: Wyjątkowe tymczasowe wsparcie z PROW

Pomoc dla rolników w związku z COVID-19 i klęskami żywiołowymi

Przyjęte 14 lipca 2020 przez Radę Ministrów rozporządzenie umożliwiające wparcie dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi i którzy nie otrzymali pomocy de minimis   zostało przekazane do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników w związku z COVID-19 i klęskami żywiołowymi