Wydłużony nabór wniosków na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"

Termin składania wniosków o wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z wydłużony do 29 marca 2021 r.

Czytaj więcej: Wydłużony nabór wniosków na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"