Nowe nabory w ARiMR

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020.  Nabory dotyczą wsparcia na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.  

Czytaj więcej: Nowe nabory w ARiMR

Nabór wniosków na założenie biznesu na wsi przedłużony do końca roku

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel "Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Agencja uruchomiła nabór wniosków od 29 października i miał się on zakończyć 30 listopada, obecnie został wydłużony do 31 grudnia 2020. Można uzyskać wsparcie  w kwocie do  250 tys. zł.      

Czytaj więcej: Nabór wniosków na założenie biznesu na wsi przedłużony do końca roku

Pomoc krajowa dla producentów rolnych w związku z epidemią COVID-19

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. nie zostały rozpatrzone. 

Czytaj więcej: Pomoc krajowa dla producentów rolnych w związku z epidemią COVID-19

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

Gospodarstwa rolne (producenci produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Czytaj więcej: Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych