Wydłużone terminy na płatności bezpośrednie i niektóre płatności PROW

Do 17 czerwca 2021 roku został wydłużony termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW, tj.: Rolnictwo ekologiczne,  Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego. Wydłużony został także termin składania zmian do wniosków.

Czytaj więcej: Wydłużone terminy na płatności bezpośrednie i niektóre płatności PROW

Dwie premie dla rolników, którzy posadzili las ze wsparciem ARiMR

Od 15 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Termin składania wniosków do 17 maja 2021.

Czytaj więcej: Dwie premie dla rolników, którzy posadzili las ze wsparciem ARiMR

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020 – dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego – za rok 2021. Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r. 

Czytaj więcej: Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat

Dłuższy termin na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 został wydłużony do 29 marca 2021 roku włacznie.

Czytaj więcej: Dłuższy termin na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej