Straty z powodu huraganu objęte wsparciem na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Nabór wniosków o wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej, który został zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, odbywa się w trybie ciągłym. A to oznacza, że w prawie każdym momencie roku, w razie potrzeby, rolnik może złożyć w Agencji wniosek o pomoc. Także i teraz, gdy huraganowe wiatry przeszły przez Polskę, niszcząc szereg domów, budynków gospodarczych, tuneli foliowych służących uprawom, powalając drzewa w sadach i lasach.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022 r. O wsparcie można wystąpić, gdy starty w gospodarstwie miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Co istotne, muszą one dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wśród nich są m.in. koszty remontu budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz magazynowania, ale tylko takich, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu; zakupu nowych maszyn, urządzeń, tuneli foliowych; odtworzenia sadów czy plantacji krzewów owocowych. 

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Należy jednak pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF – na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanych z produkcją świń. 

Wnioski należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji TUTAJ 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr