Preferencyjne kredyty dla rolników

W dniu 4 lutego 2022 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia współpracującym bankom na 2022 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Tym samym rolnicy mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

Dotyczy następujących kredytów:

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 130 mln zł,
  • środki w kwocie 1,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
  • środki w kwocie 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 20 mln zł,
  • środki w kwocie 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

  • środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) udziela Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa” TUTAJ https://www.gov.pl/web/arimr/1-kredyty-preferencyjne

 

Źródło: ARiMR