Kolejne wnioski w ramach PROW 2014-2020 będzie można składać elektronicznie

Rolnicy i właściciele lasów będą mogli elektronicznie składać wnioski o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia w ramach poddziałania 8.1 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

 Taki sposób składania wniosków umożliwi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które zostało ogłoszone 24 stycznia 2022 r.

W 2022 roku nabór wniosków w ramach poddziałania 8.5 planowany jest na maj/czerwiec, natomiast w ramach poddziałania 8.1 w terminie 1 czerwca – 31 lipca.

 Żródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolejne-wnioski-w-ramach-prow-2014-2020-bedzie-mozna-skladac-elektronicznie