Wydłużony nabór wniosków na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"

Termin składania wniosków o wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z wydłużony do 29 marca 2021 r.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR w zakładce „Pobierz wniosek”.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

  • położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, w przypadku rolników;
  • siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych, przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Informacje na temat typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR.

Więcej informacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz


Źródło: https://www.arimr.gov.pl/