Pomoc dla producentów trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19

Pomoc skierowana jest do producentów świń, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk. Wnioski można składać jeszcze do 20 grudnia br.

Pomoc dotyczy producenta świń, będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

  • 4 500 zł - przy utrzymywaniu  średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń,
  • 14 900 zł - przy utrzymywaniu  średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń,
  • 23 800 zł - przy utrzymywaniu  średnio dziennie  powyżej 200 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń  a za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Biura Powiatowego Agencji. Wniosek można przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Pod warunkiem zachowania terminu wpływu wniosku do dnia 20 grudnia 2020 r. do Biura Powiatowego.

Szczegóły udzielania pomocy TUTAJ 

 

Źródło: ARiMR www.arimr.gov.pl