ARiMR dofinansuje zakup komputera dla dzieci rolników

Dofinansowanie można wykorzystać na zakup komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką niezbędnych do nauki zdalnej. 

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna (wsparcie będzie przyznawane tylko jednemu z rodziców/opiekunów) w terminie do 30 grudnia 2020 r. 

Do 15 kwietnia 2020 r. rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu  do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Projekt wniosku - otwórz

Projekt instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:


Źródło: https://www.arimr.gov.pl

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.