„Nawadnianie w gospodarstwach rolnych” – termin wydłużony do 20.07.2020

Rolnicy mają więcej czasu na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy  z PROW 2014-2020 na nawadnianie w gospodarstwach rolnych.
Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin składania wniosków został wydłużony o 3 miesiące.

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy mogą do 20 lipca 2020 ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w zakresie nawadniania. Wsparciem objęte są trzy kategorie inwestycji:

  • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
  • powiększające obszar nawadniania;
  • jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni. co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Obowiązuję limity dochodowe.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Szczegółowe zasady programu: TUTAJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695)  art. 53.

Źródło: www.arimr.gov.pl