Nabór wniosków na założenie biznesu na wsi przedłużony do końca roku

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel "Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Agencja uruchomiła nabór wniosków od 29 października i miał się on zakończyć 30 listopada, obecnie został wydłużony do 31 grudnia 2020. Można uzyskać wsparcie  w kwocie do  250 tys. zł.      

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Mogą się o nie starać się osoby, które chciałyby po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą. O wsparcie mogą też się starać osoby, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.


Więcej informacji: www.arimr.gov.pl