Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

Gospodarstwa rolne (producenci produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Celem gwarancji jest zabezpieczenie spłaty kredytu w zakresie do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji wynosi  5 mln zł (dla rolnik) albo 10 mln zł (dla przetwórca). Od gwarancji nie pobiera się prowizji.

Okres gwarancji jest zależny od rodzaju kredytu i wynosi:

  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Szczegóły wsparcia TUTAJ

 

Źródło: ARiMR  https://www.arimr.gov.pl