Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Ogrodnicy oraz dystrybutorzy, mogą uzyskać pomoc za kwiaty niesprzedane w związku z wprowadzonym od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazem wstępu na teren cmentarzy z powodu epidemii COVID-19.. Wnioski należy składać do 6 listopada 2020 r., w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Pomoc przysługuje zagrożonym utratą płynności finansowej posiadaczom chryzantem będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Objęci są nią zarówno producenci rolni, jak i podmioty zajmujące się obrotem chryzantemami.

Pomoc przysługuje posiadaczowi, co najmniej 50 chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży. We wniosku należy podać liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem, niesprzedanych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wykupione przez ARiMR kwiaty będą mogły otrzymać nieodpłatnie (na wniosek) zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne.

Szczegóły pomocy TUTAJ 

Źródło: MRiRW www.gov.pl/web/rolnictwo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. poz. 1932 z dnia 2 listopada 2020 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.