Przedłużony nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła do 7 października 2020 r. termin składania wniosków o pomoc dla rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej.

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych. 

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:

  • co najmniej 3 szt. bydła płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy - od 5 100 zł;
  • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy - od 1 000 zł;
  • co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika - od 4 500 zł;
  • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy - od 1 800 zł;
  • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy - od 1 000 zł;
  • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta – od 2 200 zł, gęsi – od 4 300 zł, indyki  - od 8 600 zł;
  • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) - od 8 600 zł;
  • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych - od 1 400 zł.

Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Więcej szczegółów oraz wzór wniosku do pobrania TUTAJ

Źródło: ARiMR