Dodatkowe wsparcie dla gospodarzy poszkodowanych w wyniku pandemii - uszczegółowienie

Załamanie na rynku dotknęło całe rolnictwo, wstrzymany eksport towarów i zatrzymana gastronomia to główne skutki pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. Wsparciem dla sektora jest, między innymi, przesunięcie na walkę z kryzysem puli niewykorzystanych środków PROW 2014-2020. Znany jest już szczegółowy zakres pomocy.

Przesunięcie części pieniędzy z niewykorzystanej puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pomoc dla rolników zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski, o czym pisaliśmy wcześniej TUTAJ.

Aktualnie trwają  prace legislacyjne nad uruchomieniem dostępnych środków.
Wsparciem zostaną objęte następujące sektory  i rodzaje produkcji rolnej:

 Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie, tj.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, ww. kwoty wsparcia będą odpowiednio wyższe.

Nabór wniosków jest planowany na przełomie sierpnia i września 2020 r., po zakończeniu procedur prawnych.

Źródło: MRiRW  https://www.gov.pl/web/rolnictwo