Dodatkowe wsparcie dla gospodarzy poszkodowanych w wyniku pandemii - uszczegółowienie

Załamanie na rynku dotknęło całe rolnictwo, wstrzymany eksport towarów i zatrzymana gastronomia to główne skutki pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. Wsparciem dla sektora jest, między innymi, przesunięcie na walkę z kryzysem puli niewykorzystanych środków PROW 2014-2020. Znany jest już szczegółowy zakres pomocy.

Przesunięcie części pieniędzy z niewykorzystanej puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pomoc dla rolników zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski, o czym pisaliśmy wcześniej TUTAJ.

Aktualnie trwają  prace legislacyjne nad uruchomieniem dostępnych środków.
Wsparciem zostaną objęte następujące sektory  i rodzaje produkcji rolnej:

 • bydło mięsne (wołowina),
 • krowy mleczne (krowy)
 • świnie (prosięta/lochy),
 • owce,
 • kozy,
 • drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki),
 • drób nieśny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz
 • uprawy roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

 Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie, tj.

 • co najmniej 3 szt.bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
 • co najmniej 3 krowytypu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy -  od 1 000 zł;
 • co najmniej 21 świńurodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500  zł;
 • co najmniej 10 owiecpłci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
 • co najmniej 5 kózpłci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy –od  1 000  zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego(kurczęta, gęsi, indyki) – od 2 200 zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (wprzypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 2 200 zł;
 • co najmniej 25 m2powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, ww. kwoty wsparcia będą odpowiednio wyższe.

Nabór wniosków jest planowany na przełomie sierpnia i września 2020 r., po zakończeniu procedur prawnych.

Źródło: MRiRW  https://www.gov.pl/web/rolnictwo