Zwiększone wsparcie dla rolników zatwierdzone w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski na posiedzeniu 19.06.2020 zwiększył pomoc dla rolników z funduszu rozwoju obszarów wiejskich UE do 7 000 euro dla rolników indywidualnych. Zwiększenie pułapu pomocy nastąpiło do 2% puli środków na programy rozwoju obszarów wiejskich.

Dłużej niż zapowiadano, bo nawet do 30 czerwca 2021 roku ma być płatna kwota ryczałtowa, a wnioski mają zostać zatwierdzone do 31 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony w PE instrument nadzwyczajny pozwoli państwom członkowskim UE na wykorzystanie środków unijnych pozostałych z ich programów rozwoju obszarów wiejskich na wypłatę jednorazowej, ryczałtowej rekompensaty dla rolników i małych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Takie celowe wsparcie płynności finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) ma na celu pomoc w utrzymaniu się im na rynku.

Rolnicy, którzy ucierpieli najbardziej będą mogli ubiegać się nawet o 7 000 euro, czyli o 2 000 euro więcej niż proponowała Komisja Europejska. Pułap wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego powinien pozostać na poziomie 50 000 euro według wcześniejszych ustaleń Komisji.

Projekt rozporządzenia, zostanie przedłożony Radzie do ostatecznego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Parlament i Radę, nowe prawo UE zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i natychmiast wejdzie w życie.

Źródło: Parlament Europejski