Przedłużenie terminów w PIORiN

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) wydłuża terminy dotyczące wymogów dostosowania do ustawy o ochronie przed agrofagami oraz zgłoszeń zamiaru eksportu roślin.

Zmienione zostają terminy:

Terminy wydłużono zapisem ustawowym, zatem skorzystanie z rozwiązania nie wymaga składania wniosków.

Dodatkowo:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) 

Źródło: PIORiN