Przedłużenie terminów w PIORiN

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) wydłuża terminy dotyczące wymogów dostosowania do ustawy o ochronie przed agrofagami oraz zgłoszeń zamiaru eksportu roślin.

Zmienione zostają terminy:

  • Wymogu dostosowania się do regulacji ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami przez podmioty uprawnione do znakowania opakowań drewnianych. Termin zostaje przedłużony o 180 dni.
  • Zgłaszania zamiaru eksportu roślin przez podmioty wpisane do rejestru eksporterów. Termin zostaje przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

Terminy wydłużono zapisem ustawowym, zatem skorzystanie z rozwiązania nie wymaga składania wniosków.

Dodatkowo:

  • w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów umożliwiono przeprowadzanie ocen zdrowotności roślin przed wydaniem paszportu roślin przez osoby, które nie zdały wymaganego egzaminu przed wojewódzkim inspektorem. Podmioty profesjonalne, które uzyskają uprawnienia do samodzielnego wydawania paszportów roślin pomimo braku zdania wymaganego egzaminu, będą zobowiązane do uzupełnienia tego obowiązku po odwołaniu powyższych stanów,
  • w powyższych okresach spowodowanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 niektóre czynności, wymienione w art. 15zzzzy ust. 6 specustawy koronawirusowej będą mogły być podejmowane przez PIORiN na podstawie wniosków i informacji przekazywanych w formie skanów pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) 

Źródło: PIORiN