Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Nowe procedury pozwalają pracownikom zza granicy odbycie 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.

Procedury opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym przebywającym na terenie gospodarstwa. Ponadto pozwalają pracownikom zza granicy odbycie 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa i równoczesnego bezpiecznego wykonywania pracy. Mają również w swoich założeniach zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie. Wprowadzone przepisy pozwalają na utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących wytycznych:

  1. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
  2. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
  3. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane warunki i zachowania. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

Szczegółowe rekomendacje do każdej z przytoczonych procedur znajdują się: TUTAJ

Pozostałe wytyczne ogłoszone w połowie maja można znaleźć: TUTAJ

Źródło: MRiRW