Wsparcie inwestycji z PROW 2014-2020 - termin naboru wydłużony o miesiąc

Pierwotnie obowiązujący termin  naboru  wniosków o wsparcie inwestycji  w ramach  „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)" i „Restrukturyzacji małych gospodarstw". został wydłużony do 30 czerwca 2020 r. włącznie.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze D w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” to dofinansowanie poniesionych przez rolnika kosztów na realizację danej inwestycji w wys. do 50/60%  - max. 500 tys. zł.

Więcej: TUTAJ

 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania  „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” to bezzwrotna premia na rozwój małego gospodarstwa w kwocie 60 tys. zł, wypłacana w dwóch ratach: 80% (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznanie pomocy, a 20% (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Więcej: TUTAJ

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii dopuszcza się składanie  wymaganych załączników w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Ponadto dopuszcza się następujące bezkontaktowe sposoby przekazywania wniosków do ARiMR:

  • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej,
  • bezpośrednio do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

 

Źródło: www.arimr.gov.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) Art. 53