Zawieszenie wymagań dotyczących środków ochrony roślin

Tarcza Antykryzysowa 2.0 odroczyła obowiązki w zakresie uprawnień do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz wymagań dla podmiotów profesjonalnych.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w  związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. zawieszenie wymagań  dotyczących ukończenia szkoleń podstawowych lub uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin przez osoby:

      - wprowadzające środki ochrony roślin do obrotu,

      - prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin,

      - stosujące środki ochrony roślin,

      - prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin,

  1. zawieszenie obowiązku poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  2. zawieszenie wymagań dot. dołączenia do planów zabiegu oświadczenia o  posiadaniu kwalifikacji przez osobę wykonującą zabieg środkiem ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego;

Osoby wprowadzające do obrotu lub stosujące środki ochrony roślin oraz prowadzące doradztwo w tym zakresie mają obowiązek nabyć lub uzupełnić kwalifikacje w okresie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w  związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie planuje przeprowadzić podstawowe i uzupełniające szkolenia pn. „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin". Więcej szczegółów: TUTAJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) 

Źródło: www.piorin.gov.pl