Szczegóły pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach nowego działania PROW „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.  Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej: Szczegóły pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Wyjątkowe tymczasowe wsparcie z PROW

Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało wprowadzone nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”. Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.  Ustawa umożliwiająca alokacje środków z PROW wchodzi w życie 25 sierpnia 2020 roku.

Czytaj więcej: Wyjątkowe tymczasowe wsparcie z PROW

Pomoc dla rolników w związku z COVID-19 i klęskami żywiołowymi

Przyjęte 14 lipca 2020 przez Radę Ministrów rozporządzenie umożliwiające wparcie dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi i którzy nie otrzymali pomocy de minimis   zostało przekazane do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników w związku z COVID-19 i klęskami żywiołowymi

Dodatkowe wsparcie dla gospodarzy poszkodowanych w wyniku pandemii - uszczegółowienie

Załamanie na rynku dotknęło całe rolnictwo, wstrzymany eksport towarów i zatrzymana gastronomia to główne skutki pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. Wsparciem dla sektora jest, między innymi, przesunięcie na walkę z kryzysem puli niewykorzystanych środków PROW 2014-2020. Znany jest już szczegółowy zakres pomocy.

Czytaj więcej: Dodatkowe wsparcie dla gospodarzy poszkodowanych w wyniku pandemii - uszczegółowienie