Unijni rolnicy, rolnikom ukraińskim

Na stronie organizacji Copa i Cogeca powstała ogólnodostępna mapa i baza danych, wskazująca organizacje rolnicze z Unii Europejskiej, z podziałem na kraje i zakresem oferowanej przez nie pomocy. Jak piszą o tym twórcy — Solidarność społeczności rolniczej względem ludności Ukrainy jest prawdziwa i widoczna we wszystkich państwach członkowskich.

 Organizacje Copa i Cogeca podejmują kolejne działania w reakcji na aktualną wojnę w Ukrainie. Reprezentują miliony rolników i tysiące spółdzielni rolniczych wobec instytucji UE i innych organizacji społeczno-ekonomicznych zaangażowanych w proces decyzyjny w UE, od lat aktywnie wspierając osoby pracujące i mieszkające na wsi. Dla potwierdzenia zaangażowania, Copa i Cogeca przyjęły niedawno do swojego grona nową organizację partnerską — Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze.

Celem strony internetowej jest ukazanie działań, które zostały podjęte przez organizacje członkowskie na poziomie lokalnym oraz krajowym.

Mapa będzie stale aktualizowana i dostępna na stronie organizacji https://copa-cogeca.eu/ukraine-support.

źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejksich