„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” – konkurs plastyczny dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci i uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Honorowy Patronat nad konkursem objął Henryk Kowalczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa i warunków pracy na wsi.


Zadanie uczestników polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.

Konkurs adresowany jest do dwóch grupa wiekowych uczniów:

  • klasy 0-3,
  • klasy 4-8.

Konkurs jest prowadzony w dwóch etapach, wojewódzkim i krajowym. Prace konkursowe należy składać w Oddziałach Regionalnych KRUS do 1 kwietnia 2022 r.

Na każdym etapie konkursu autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Ponadto prace laureatów będą publikowane w materiałach popularyzatorskich KRUS.

Więcej informacji na temat konkursu TUTAJ
Źródło: https://www.krus.gov.pl/