Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Współorganizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia  przyjmują placówki terenowe lub oddziały regionalne KRUS do 23 kwietnia 2021 r.

Konkurs jest jednym z wielu działań prowadzonych przez KRUS promujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i ochrony przed chorobami związanymi z wykonywaniem tego zawodu. W rywalizacji mogą wziąć udział gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs jest okazją do zaprezentowania przez rolników swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy - podczas eliminacji komisje konkursowe sprawdzą, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są zasady ochrony zdrowia i życia.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Dotychczas w konkursie udział wzięło ponad 20 tys. gospodarstw.

Więcej szczegółowych informacji TUTAJ  


Źródło: KRUS www.krus.pl